Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra

kuriame-lietuvos-ateiti

Projekto numeris 09.4.2-ESFA-V-715-01-0001
Projekto trukmė: 2016 m. rugsėjo 30 d. – 2022 m. kovo 29 d.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

Projekto tikslas – didinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo kokybę plėtojant profesinio mokymo įstaigų ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

Projekto tikslinė grupė – profesinio mokymo įstaigų mokytojai ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojai (andragogai).

Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami įvairūs mokymai projekto tikslinei grupei, kurie suteiks ir (arba) patobulins darbuotojų profesinei veiklai reikalingas andragogines, didaktines, socialines, dalykines kompetencijas. Įgytos žinios padidins profesinio ir suaugusiųjų mokymo kokybę ir jo patrauklumą Lietuvoje.

Naujienos apie projektą: