ReferNet Lietuva veiklos programa (2003-2023)

logorefernet
ReferNet informacijos ir žinių tinklas – erdvė, kur partneriai atranda vienas kitą, kartu siekia užsibrėžtų tikslų bei modeliuoja bendros ateities viziją

Pagrindinis partnerytės susitarimas Nr. 2019-FPA14/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19.
Veiklos periodas: 2020-01-01-2023-12-31.

ReferNet veiklos programa 2020 metams. Sutarties Nr. Nr. 2020-0025/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19.
Finansavimo periodas: 2020-01-01-2020-12-31.

2020 m. ReferNet veiklos programos veiklos:
1. Profesinio mokymo politinės veiklos ataskaitos apie Lietuvos pažangą už 2020 metus parengimas.
2. Nacionalinių naujienų apie Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo aktualijas parengimas ir sklaida Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) informaciniais kanalais.
3. Apžvalgos apie Europos įgūdžių indeksą parengimas.
4. Teminių straipsnių parengimas ir sklaida.
5. Viešinimo veiklų (KPMPC ReferNet Lietuva naujienlaiškio parengimas ir sklaida, ReferNet Lietuva svetainės atnaujinimas ir priežiūra, socialiniai tinklai, tiksliniai renginiai ir pan.) įgyvendinimas.

ReferNet Lietuva tinklo veiklos pradžia – 2003 m.

Apie CEDEFOP ReferNet informacijos ir žinių tinklą:
2017_refernet_banner_-_the_european_network_of_expertise_on_vet

CEDEFOP ReferNet informacijos ir žinių tinklą (toliau – ReferNet tinklas) 2002 metais įsteigė Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP), siekdamas patenkinti augantį palyginamos informacijos apie profesinį rengimą Europos Sąjungos šalyse, Islandijos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje poreikį. ReferNet tinklo veiklos apima informacijos apie profesinį rengimą kaupimą ir sklaidą, analizę bei tyriminę veiklą.

Pagrindiniai ReferNet tinklo produktai:

  • Pranešimai apie profesinio mokymo sistemas Europoje, juose pateikiamas išsamus, nuoseklus aprašymas apie kiekvienos ReferNet partnerės šalies profesinio mokymo sistemą.
  • Publikacija „Profesinio mokymo sistemos bruožai“, joje pateikiama glausta, aiški informacija apie ReferNet partnerių šalių profesinio mokymo sistemų esminius bruožus, esamus iššūkius ir dabarties tendencijas.
  • Apžvalgos apie nacionalines profesinio mokymo sistemas, kuriose pateikiama glausta profesinio mokymo sistemos apžvalga. Apžvalga parengiama tos ReferNet partnerės šalies, kuri pirmininkauja ES Tarybai. Šie aprašymai publikuojami keliomis kalbomis.
  • Teminės apžvalgos, kiekvienais metais, atsižvelgiant į išsikeltus Europos profesinio mokymo politikos prioritetus, ReferNet partnerės šalys parengia ne mažiau kaip po 2 temines apžvalgas profesinio mokymo ar darbo rinkos tematika.
  • Nacionalinės profesinio mokymo naujienos informuoja apie aktualiausias profesinio mokymo bei darbo rinkos tendencijas, problemas, pokyčius, iššūkius ir pan. kiekvienoje ReferNet tinklo partnerėje šalyje.
  • Bibliografinių nuorodų duomenų bazė (VET-Bib). Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) sukurta bei ReferNet partnerių šalių kuruojama didžiausia Europoje bibliografinių duomenų bazė, kurioje saugomi daugiau kaip 80 000 įrašų apie profesinio mokymo informacinius išteklius.
  • Profesinio mokymo politikos klausimynai, kuriuose yra pateikiama informacija apie ReferNet partnerių šalių pažangą siekiant Rygos išvadose nustatytų siektinų rezultatų.

Daugiau informacijos: ReferNet Lietuva interneto svetainė.

Kontaktai pasiteiravimui:

Neringa Tolstych, Konsultavimo ir informavimo skyriaus Metodinės veiklos poskyrio vedėja, tel. 8 624 14 549, el. paštas neringa.tolstych@kpmpc.lt