ReferNet Lietuva veiklos programa (2003-2023)

logorefernet
ReferNet informacijos ir žinių tinklas – erdvė, kur partneriai atranda vienas kitą, kartu siekia užsibrėžtų tikslų bei modeliuoja bendros ateities viziją

Pagrindinis partnerytės susitarimas Nr. 2019-FPA14/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19.
Veiklos periodas: 2020-01-01-2023-12-31.

ReferNet veiklos programa 2023 metams. Sutarties Nr. No 2023-CED.927/GP/DVQ/ReferNet-SGA/001/22
Finansavimo periodas: 2023-01-01-2023-12-31.

2023 m. ReferNet veiklos programos veiklos:
1. Profesinio mokymo politinės veiklos ataskaitos apie Lietuvos pažangą už 2023 metus parengimas.
2. Nacionalinių naujienų apie Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo aktualijas parengimas ir sklaida Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) informaciniais kanalais.
3. Interaktyvaus įrankio apie Europos profesinio mokymo politinę veiklą įveiklinimas.
4. Teminių straipsnių parengimas ir sklaida.
5. Viešinimo veiklų (KPMPC ReferNet Lietuva naujienlaiškio parengimas ir sklaida, ReferNet Lietuva svetainės atnaujinimas ir priežiūra, socialiniai tinklai, tiksliniai renginiai ir pan.) įgyvendinimas.

ReferNet Lietuva tinklo veiklos pradžia – 2003 m.

Apie CEDEFOP ReferNet informacijos ir žinių tinklą:
2017_refernet_banner_-_the_european_network_of_expertise_on_vet

CEDEFOP ReferNet informacijos ir žinių tinklą (toliau – ReferNet tinklas) 2002 metais įsteigė Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP), siekdamas patenkinti augantį palyginamos informacijos apie profesinį rengimą Europos Sąjungos šalyse, Islandijos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje poreikį. ReferNet tinklo veiklos apima informacijos apie profesinį rengimą kaupimą ir sklaidą, analizę bei tyriminę veiklą.

Pagrindiniai ReferNet tinklo produktai:

Daugiau informacijos: ReferNet Lietuva interneto svetainė.

Kontaktai pasiteiravimui:

Neringa Tolstych, Konsultavimo ir informavimo skyriaus Metodinės veiklos poskyrio vedėja, tel. 8 624 14 549, el. paštas neringa.tolstych@kpmpc.lt