ReferNet Lietuva veiklos programa (2003-2019)

logorefernet
ReferNet informacijos ir žinių tinklas – erdvė, kur partneriai atranda vienas kitą, kartu siekia užsibrėžtų tikslų bei modeliuoja bendros ateities viziją

Pagrindinis partnerytės susitarimas Nr. 2015-FPA14/GP/DSI/ReferNet-FPA/001/15.
Veiklos periodas: 2016-01-01-2019-12-31.
2019 m. ReferNet veiklos programa (sutarties Nr. 2019-0017/GP/DSI/ReferNet-SGA/001/18).
Finansavimo periodas: 2019-01-01-2019-12-31.

2019 m. ReferNet veiklos programos veiklos:
1. Profesinio mokymo politikos ataskaitos apie Lietuvos pažangą, siekiant Rygos išvadose nustatytų siektinų rezultatų, parengimas.
2. Nacionalinių naujienų apie Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo aktualijas parengimas ir sklaida Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) informaciniais kanalais.
3. Profesinis mokymas Europoje. Interaktyvus viešinimo įrankis: 2019 m.
4. Straipsnio „Ilgalaikis tarptautinis pameistrių mobilumas. Lietuvos atvejis“ parengimas.
5. Teminių straipsnių parengimas ir sklaida.
6. Viešinimo veiklų (KPMPC ReferNet Lietuva naujienlaiškio parengimas ir sklaida, ReferNet Lietuva svetainės atnaujinimas ir priežiūra, socialiniai tinklai, tiksliniai renginiai ir pan.) įgyvendinimas.

ReferNet Lietuva tinklo veiklos pradžia – 2003 m. ReferNet Lietuva tinklą sudaro 20 organizacijų. Organizacijų bendradarbiavimo tikslas – skatinti profesinio rengimo ir žmonių išteklių plėtrą, remiantis žiniomis pagrįstais sprendimais.

Apie CEDEFOP ReferNet informacijos ir žinių tinklą:
2017_refernet_banner_-_the_european_network_of_expertise_on_vet

CEDEFOP ReferNet informacijos ir žinių tinklą (toliau – ReferNet tinklas) 2002 metais įsteigė Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP), siekdamas patenkinti augantį palyginamos informacijos apie profesinį rengimą Europos Sąjungos šalyse, Islandijos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje poreikį. ReferNet tinklo veiklos apima informacijos apie profesinį rengimą kaupimą ir sklaidą, analizę bei tyriminę veiklą.

ReferNet tinklo nacionaliniai koordinatoriai.

Pagrindiniai ReferNet tinklo produktai:

Daugiau informacijos: ReferNet Lietuva interneto svetainė.

Kontaktai pasiteiravimui:

Eglė Zybartienė, Metodinės veiklos koordinavimo ir administravimo skyriaus vedėja, tel. (8 5) 261 4645, el. paštas egle.zybartiene@kpmpc.lt