Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir profesijos meistrų rengimas mokyti darbo vietoje

logo

Projekto „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir profesijos meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“ (angl. Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning (TTT4WBL)) aprašymas.

Projekto numeris: 582951-EPP-12016-2-LV-EPPKA3-PI-POLICY

Projekto vykdytojas: Latvijos nacionalinis švietimo centras (Latvija)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 01/02/2017– 31/01/2020

Projekto partneriai – Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Valsts Izglitibas Satura Centrs (Latvijos nacionalinis švietimo centras), LR Izglitibas un Zinatnes Ministrija (Latvijos Švietimo ir mokslo ministerija), Baltic Bright (Latvija), Latvijas Tirdzniecibas un Rupniecibas Kamera (Latvijos prekybos ir pramonės rūmai), Tartu Kutsehariduskeskus (Tartu VET centras Estijoje), Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu (Jyvaskyla taikomųjų mokslų universitetas) (Suomija).

Projekto tikslas – skatinti įmonių meistrų profesinį tobulėjimą profesinio mokymo įstaigų mokinius mokyti darbo vietoje, bendradarbiaujant ir mokantis Europos sąjungos bei regioniniu lygmeniu; stiprinti bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo įstaigų, socialinių partnerių ir mažų bei vidutinio dydžio įmonių; rinkti ir analizuoti įrodomus inovatyvioms priemonėms įgyvendinti ir palengvinti jų perkeliamumą.

Projekto uždaviniai: išbandyti profesinio tobulinimosi modelį, skirtą įmonių meistrams; vykdyti jungtinius meistrų iš trijų Baltijos valstybių – Latvijos, Estijos ir Lietuvos mokymus.
Projekto tikslinė grupė: įmonių meistrai, profesinio mokymo įstaigos, jų vadovai ir mokytojai, įmonės bei kiti darbuotojai įtraukti į mokymą darbo vietoje, valdžios atstovai, socialiniai partneriai ir suinteresuotosios šalys dalyvaujančios mokyme darbo vietoje.

Projekto rezultatai: parengta jungtinė įmonių meistrų mokymo programa ir metodinė medžiaga, apmokyti 800 meistrų trijose šalyse, naujas Baltijos politinio dialogo lygmuo dėl meistrų mokymo darbo vietoje.

Naujienos apie projektą:

Projekto rezultatai: