Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo nacionalinių orientacinių punktų veiklos programa

visi

Projekto pavadinimas: Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo nacionalinių orientacinių punktų veiklos programa

Projekto numeris:  586542-EPP-1-2017-1-LT-EPPKA3-EQAVET-NRP

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2017-05-02 iki 2019-03-31

Projekto vykdytojas: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos darbdavių pasitenkinimą profesinio rengimo absolventų įgūdžiais ir kompetencijomis

Projekto metu bus atlikta nacionalinė įmonių apklausa, skirta įvertinti darbdavių pasitenkinimą profesinio rengimo absolventų įgūdžiais, kompetencijomis, jų integracija į darbo rinką. Planuojama apklausti 1000 įmonių. Gauti rezultatai bus pristatyti nacionalinėms suinteresuotosioms šalims ir skelbiami žiniasklaidoje

Projekto rezultatai: