2012 metų Gerosios patirties konkursas

Gerosios patirties pavyzdžių atrankai pagal 6 temas buvo pateikta 37 aprašymai. Konkurso laimėtojus atrinko komisija, sudaryta iš Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Vytauto Didžiojo universiteto, Švietimo mainų paramos fondo bei Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro atstovų. Vertinant aprašymus, atsižvelgta į tokius vertinimo kriterijus, kaip techninė atitiktis, gerosios patirties tęstinumas (ilgalaikiškumas), originalumas (išskirtinumas), „draugiškos“ mokymosi aplinkos kūrimas, pritaikomumas.

Žemiau galite susipažinti su visais gerosios patirties aprašymais, priskirtais tam tikrai temai.

Kūrybiškumo ugdymas profesiniame mokyme

Profesinio mokymo tarptautiškumo skatinimas

Profesinio mokymo įvaizdžio ir patrauklumo gerinimas

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, gerinant mokinių įsidarbinimo galimybes

Dėmesys socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims

Sąsajų su bendruoju lavinimu ir aukštuoju mokslu stiprinimas

Aprašymai priskirti daugiau nei vienai arba kitoms temoms